×
School of Architecture, CUHK
WU, Jiawei

Dr. WU, Jiawei (吳佳維)

Postdoctoral Fellow (PT) - Prof. Zhu Jingxiang

PhD, CUHK
MArch, SCUT
BArch, Tongji

Rm. 209, Lee Shau Kee Architecture Building, CUHK

3943 3704
nenuphar_wu@hotmail.com

Subscribe to our Mailing List

Jump to Menu